Overlevelsesguide

Når en kunstner flytter til et nytt land er det mye ny informasjon å forholde seg til. Hvordan finner man et atelier? Hvordan registrerer du deg? Hvor kan du søke om støtte? Nedenfor finner du informasjon som kan nyttig når du skal etablere deg som kunstner i Norge.

 
 
live as an artist.jpg

KUNSTNERISK PRAKSIS

For å kunne utøve en kunstnerisk praksis kan man trenge et studio, tilgang til et verksted, vite hvor og hvordan man kan søke prosjektstøtte og stipend og vurdere ulike jobbmuligheter. Noe av den informasjonen kan man finne under.

 
enter the artfield.jpg

EN FOT INNENFOR KUNSTFELTET

Det kan føles som å gå uten kart, når du kommer til et nytt sted med et annet kunstfelt. Denne delen inneholder informasjon om kunstnerorganisasjoner, visningssteder og nyttige ressurser som gir en bedre oversikt over kunstfeltet i Norge.

 
practical issues.jpg

DET PRAKTISKE DU MÅ TENKE PÅ

Det er mange praktiske ting du må tenke på som kunstner i Norge. Du må få et organisasjonsnummer, vite om moms, levere selvangivelse og vite hvordan du fakturerer. Du finner noen nyttig informasjon om dette nedenfor.

 
getmoreinput.jpg

Få faglig påfyll

Utdanning i Norge er gratis på offentlige institusjoner og kan være en god mulighet til å videreutvikle deg som kunstner, og å få et nytt nettverk.