About

mo_mar.jpg

Om oss

Prosjektet er initiert av Marie Skeie og Motaz al Habbash som har ulike kulturelle bakgrunner fra Palestina, Japan, Norge og Brasil. De jobber innen visuell kunst og film. Gjennom sine nettverk og egne erfaringer, vet de hvor vanskelig det kan være å komme i kontakt med andre kunstnere i Norge, finne ut ulike muligheter som finnes og hvordan kunstnerlivet fungerer i Norge. De møter mange kunstnere som nylig har kommet til Norge og etablerer seg for første gang i et nytt land der alt er nytt. I dette prosjektet ønsker de å skape et rom der kunstnerne kan bli sett og koblet til det norske kunstmiljøet.

Her og der er i samarbeid med TrAP (Transnational Art Production). Transnational Arts Production (TrAP) er en uavhengig kunstprodusent og pådriver for økt mangfold i norsk kulturliv. Vi arbeider med kunstnere og prosjekter som krysser grenser, og bringer internasjonal kunst til den norske kunstscenen, innen billedkunst, scenekunst, musikk, film og litteratur.

om prosjektet

Her og der vil skape møter mellom kunstnere, institusjoner og offentlig administrasjon og gi tilgang på informasjon om norsk kunst- og kulturliv. Gjennom dette ønsker prosjektet å bygge broer, skape muligheter for nye samarbeid og gjøre kunstfeltet mer tilgjengelig og åpent.

Gjennom Her og der ønsker vi å finne konkrete tiltak til å åpne opp kulturfeltet og skaper nye muligheter og bidra til en reell deltakelse i kulturfeltet.
Skal den profesjonelle kulturen i Norge hjelpe oss å forstå verden vi lever i, må erfaringene fra personer med minoritetsbakgrunn bli en naturlig del av norsk kulturliv.

Prosjektet er ikke  enveis, men viktig for det norske kunstmiljøet for å bli kjent med nye kunstnerskap og skape nye samarbeid. Det gir også en inngang for institusjoner til å i større grad tenke på hvordan de kan inkludere nyankommede kunstnere.

Prosjektet ble igangsatt i 2018 og startet opp et mentorprogram i 2019.

Her og Der er støttet av IMDI, Kulturrådet og
Enhet for mangfold og integrering - OXLO